Меню
Количка

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА ПРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН WWW.MEBELINO.BG

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Ел Дистрибюшън ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е - магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.
1.2 Договорът за продажба между Ел Дистрибюшън ЕООД и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента, а при заявка на не налична стока договорът се смята сключен в момента на заплащане на авансовата сума.

II. ПОРЪЧКА

2. Процедурата по поръчката от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се направи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.

При успешно приключване на поръчката, служител на Ел Дистрибюшън ЕООД ще се свърже с Клиента по предоставения телефон за контакт, като ще потвърди, че стоката е налична, след което ще изпрати имейл, че поръчката е потвърдена. В случай, че стоката не е налична, служителят ще информира Клиента, че не може да се извърши доставка. Ако клиентът е заплатил изцяло или частично поръчката, същият трябва да предостави сметка или друг по удобен начин, по който да му бъде възстановена заплатената от него сума.

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина www.mebelino.bg могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като Ел Дистрибюшън ЕООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация предoставена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, разнотоние (разлика в тоновете на цветовете на снимковия материал и реалния цвят на продукта), както и при печатни грешки.

III. ЦЕНИ

3. Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, Ел Дистрибюшън ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Посочените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

IV. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

4. Всяка заявка за покупка от Ел Дистрибюшън ЕООД през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

5. Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка публикувана на www.mebelino.bg. В заявката задължително следва да се посочи адрес за доставка, имейл и телефон за контакти.

6. Ел Дистрибюшън ЕООД не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност, Ел Дистрибюшън ЕООД се задължава да уведоми клиента и в най-кратък срок да възстанови направеното заплащане, ако е имало такова.

7. За неналичните стоки, Ел Дистрибюшън ЕООД посочва срок на доставка различен от този по раздел VIII “Доставка” от настоящите Общи условия, с който клиентът може да се съгласи или да откаже, поръчката. Посоченият срок от Ел Дистрибюшън ЕООД е ориентировъчен , а не фиксиран.

8. В случай, че поръчаните от Клиента стоки са налични Ел Дистрибюшън ЕООД следва да потвърди направената поръчка по телефон или по имейл.

9. В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко – продажба през електронния магазин” с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Клиента. По същият начин с отбелязване на отметка в полето „Запознат съм с допълнителната информация предоставена от Търговеца”, Клиентът преди да направи поръчка ще се запознае със задължителната информация по чл.47 от ЗЗП. Към допълнителната информация предоставена от Ел Дистрибюшън ЕООД ще бъде приложена бланка, която всеки Клиент ще може да изтегли, ако в последствие пожелае да се ползва от правото си по чл.50 от ЗЗП.

10. Със заявката за покупка, клиентът избира стоката и количеството.

11. Следваща стъпка е избиране начина на доставка (по куриер или със собствен транспорт). При доставка с куриер се посочва точен адрес за доставка.

12. Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини:

а/ с наложен платеж/пощенски паричен превод/ при доставка с куриер.

13. При поръчки на стойност равна или по-висока от 2000 /две хиляди/ лева, търговецът Ел Дистрибюшън ЕООД може изисква авансово плащане /капаро/ в размер на 30% от общата стойност на поръчката. 

V. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА.

18.1. На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят (Клиент) предварително писмено да информира Ел Дистрибюшън ЕООД адрес Троян, ул. Търнето №2, партер или на следния имейл адрес:
 mebelino.bulgaria@gmail.com , че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи кога ще върне стоката, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни. Вие като потребител имате право да се откажете от договора и да върнете стоката в рамките на 14 календарни дни, считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията предадена Ви от нашият шофьор или доставчик. Заплатената от Клиента сума се връща по сметката, след направен оглед и приемане на стоката от страна на Ел Дистрибюшън ЕООД. Стоката ще се приеме само, ако не е била монтирана вече или липсват следи от употреба и е в не нарушен търговски вид.

2. Стоката да бъде върната лично от потребителя (Клиента) или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице на посочения по-горе адрес

3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е повредена и да не е нарушена целостта на поставени от Ел Дистрибюшън ЕООД стикери.

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Ел Дистрибюшън ЕООД, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, Ел Дистрибюшън ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл.50.

18.2. Закупени артикули, като спално бельо, матраци, олекотени завивки и одеала, обикновени и декоративни възглавници, не подлежат на връщане съгласно чл.57 , т.5 от ЗЗП от хигиенна гледна точка.

18.3. За заплатени и извършени вече услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.

19. Защита на личните данни. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Ел Дистрибюшън ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите на онлайн покупка на кредит: във връзка с кандидатстването за отпускане на кредит и изпълнението на договора за кредит, маркетингови и рекламни цели и анализи на Ел Дистрибюшън ЕООД, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Ел Дистрибюшън ЕООД, както и целите на обработката и използването. В допълнение на казаното, в случаите на онлайн покупка на изплащане ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат обменяни свободно между Ел Дистрибюшън ЕООД и съответната банка, пред която ползвателят кандидатства за кредит, респективно банката, която му е отпуснала кредит.

20. Преглед на стоката и рекламации. При получаването на стоката потребителят ако има възможност да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това в момента на доставка, потребителят трябва да се свърже с Продавача и да преядви рекламация. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. Троян, ул.”
ул. Търнето №2, партер, e-mail: sales.ldistribution@gmail.com, Телефон 0878 333 669

VI.Връщане и право на отказ

Всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните артикули чрез www.mebelino.bg в рамките на 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, при условие че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката и е във вида в който е получена и по условията на чл.55 от ЗЗП.

Ако потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ (вижте по-долу) и да върне стоката при горните условия, заедно с всички придружаващи документи (удостоверяващи плащане и договора) на адрес гр.Троян ул. Търнето №2, партер 1А Ел Дистрибюшън” ЕООД се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 14 дни от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от стоката и я е предал във владение на търговеца.

Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя.

Формуляр за отказ може да да изтеглите оттук:  ИЗТЕГЛИ

 

VII. ДОСТАВКА

23.1. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 12 /дванадесет / работни дни, но не повече от 30 /тридесет/ календарни дни, освен в случаите по т. 7 от настоящите Общи условия.

23.2. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена, с изключение на случаите, когато заплащането се извършва с наложен платеж. В случай, че клиентът избере заплащане чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/.

24. Доставката се извършва чрез услугите на куриер /спедиторско дружество/ и е за сметка на Клиента.

25. Товаро – разтоварните работи при доставка не са отговорност или задължение на Ел Дистрибюшън ЕООД /или на куриера/, а за получателя на стоката.

26. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката.

27. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

28. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за Ел Дистрибюшън ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

29. В случай, че Клиентът посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка и не направи такова плащане, то за Ел Дистрибюшън ЕООД не възниква задължение за доставка на заявената стока.

30. В случай, че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то за Ел Дистрибюшън ЕООД не възниква задължение за предаване на стоката.

31. Цената за доставка в Mebelino.bg се уточнява при потвърждение на поръчката. Стойността и се сформира по следния начин : 10% от стойността на стоката + 10 лв

VIII. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

32. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи.

33. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, Ел Дистрибюшън ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява.

34. При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от Клиента /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложния платеж/пощенски паричен превод/ посочен в товарителницата на пратката.

IX. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

35. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи.

35.1. Цената на транспорта се заплаща от Клиента съгласно установен калкулатор, който е обявен на интернет страницата.

35.2. Клиентът не заплаща транспорт, когато това е опоменато в описанието на дадения продукт по формата на текст или стикер БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.

35.3. Уговореният транспорт за сметка на Купувача следва да се посочи в издадената сметка, фактура и други документи под следното наименование: „услуга 201”.

35.4. Плащането може да се извърши авансово чрез заплащане на цялата сума или частично, като във втория случай доплащането /останалата част от цената/ се извършва при доставка на стоката чрез наложен платеж. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера документ, в който е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена.

35.5. При направена заявка на неналична стока се заплаща аванс, в размер определен от служителите на електронния магазин. Ел Дистрибюшън ЕООД си запазва правото да изисква заплащане на аванс и за други направени поръчки.

35.6. Заплащането на аванс се извършва само със съгласието на клиента, като при отказ от негова страна да заплати авансовата сума, Ел Дистрибюшън ЕООД има право да откаже да сключи договор за покупко – продажба и доставяне на поръчаното.

35.7. Клиентът се съгласява, че действието по авансовото плащане на стоката ще се счита за изрично съгласие по смисъла на чл.53 от Закона за защита на потребителите. 35.8. Независимо от избрания способ, всички плащания се извършват само в български лева.

X. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ

36. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки, се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. Адрес за жалби: гр. Троян, ул. Търнето №2, партер, Телефон за връзка 0878 333 669, имейл: mebelino.bulgaria@gmail.com

37. Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има правото по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. Във всички случай на покупка на стоки се прилагат правилата на т.18 по – горе.

XI. Гаранция

Обхватът на гаранцията на всички мебели в онлайн магазина е 2 години.

38.Срок и териториален обхват на гаранцията

Гаранцията тече от датата на закупуване и е в рамките на броя години. Гаранцията важи от датата на закупуване на продукта и е приложима в рамките на България.

Какво ще предприеме Мебелино?

Мебелино („Ел Дистрибюшън” ЕООД) ще огледа артикула и ще прецени дали гаранцията го покрива. По свое усмотрение магазин Мебелино ще отремонтира дефектната стока или ще я замени със същия или аналогичен артикул. В тези случаи Мебелино („Ел Дистрибюшън” ЕООД) поема стойността на поправката, резервните части, труда и транспорта на сервизния екип при условие, че достъпът до съответния артикул не е обвързан с допълнителни разходи. Това не се отнася за ремонти, извършени от лица, неупълномощени от Мебелино („Ел Дистрибюшън” ЕООД). Дефектните части, отстранени по време на ремонта, стават собственост на Мебелино („Ел Дистрибюшън” ЕООД). Ако съответният артикул вече не се предлага, магазин МЕБЕЛИНО ще осигури подходящ заместител. Мебелино(„Ел Дистрибюшън” ЕООД) определя подходящия заместител по собствена преценка.

39.Условия на гаранциите

Гаранциите са валидни от датата на закупуване. За удостоверяване на покупката е необходима оригиналната касова бележка. Изключения Гаранциите не важат за артикули, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати. Гаранциите не покриват нормално износване, нарязване и издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие. Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито, във влажни помещения или извън домашна среда (освен ако не е посочено друго). Гаранциите не покриват случайна или последваща повреда. Инструкции за поддръжка.

40. Общи права: Гаранциите на МЕБЕЛИНО ви предоставят определени допълнителни юридически права. По никакъв начин не засягат определените със закон права. Закупените от магазин МЕБЕЛИНО продукти имат 2 години законова гаранция за съответствието им с договора за продажба.

XII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Ел Дистрибюшън ЕООД сключва с Потребителя договор за покупка с нанесени данни за стоката и гаранционни срокове, както и посочени всички условия на предоставената законова/търговска гаранция. Ел Дистрибюшън ЕООД препоръчва монтажът на закупената стока да се извършваот оторизиран фирмен сервиз или служител. При неизползване на услугата „ Монтаж“, Потребителят трябва да се запознае с инструкцията за монтаж на изделието, който да се извърши в съответствие (последователност) с приложената към артикула монтажна схема.

При неяснота или проблем, Потребителят трябва да се свърже с Ел Дистрибюшън ЕООД ( преди започване/ извършване на монтаж) на тел.: 0878 333 669
 или на e-mail: mebelino.bulgaria@gmail.com

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112 - чл.115 от ЗЗП.

Независимо от търговската гаранция търговецът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно гаранцията по чл.112 – чл.115 и следващи от ЗЗП.

XIII. НЕУСТОЙКИ

41. При забавяне на предаването на стоката с повече от 5 (пет) работни дни от договорената дата, Ел Дистрибюшън ЕООД дължи неустойка в размер на 0,01% от стойността на стоката за всеки ден просрочен ден.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

42. Ел Дистрибюшън ЕООД полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефон: 0878 333 669

43. Всички размери обявени в електронния магазин са външни и включват най – външните габарити, включително цокли и первази. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите.

44. Ел Дистрибюшън ЕООД не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Ел Дистрибюшън ЕООД.

45. Ел Дистрибюшън ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Ел Дистрибюшън ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Ел Дистрибюшън ЕООД за целите на изпълнение на договора за покупко - продажба и доставка на поръчани стоки.

46. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. Ел Дистрибюшън ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.mebelino.bg, заедно със съобщение за промените.

 

ВАЖНО ЗА КЛИЕНТА

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. (Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

3. друг по удобен начин

- Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
- Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция:

- В случай на не предоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи

- В случай на повреди причинени при транспорт на Клиентската поръчка

- Нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети, и неправилен монтаж( започнат/ извършен) от страна на потребителя При опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от не оторизиран от Ел Дистрибюшън ЕООД сервизен( монтажен) център

- В случай на повреди/ дефекти причинени от неправилна експлоатация на артикулите (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя)

- В случай на нарушаване на физическата цялост на стоката

- В случай че при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, а започва/ извършва монтаж на детайла/продукта.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чл. 112. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

Чл. 115. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства.